Inifrån och ut – träningsbaserad kurs i retorik

Inifrån och ut – träningsbaserad kurs i retorik

Sofia är på Thoresta Herrgård och håller en två dagars utbildning i presentationsteknik och retorik för chefer på Tele 2. Temat är inifrån och ut. Hur når man fram till andra med sina idéer. Vi kommer att träna på både framträdandet: kroppsspråket, rösten och hur man hanterar nervositet. Vi kommer också att slipa på retoriken: formuleringar, struktur, storytelling och att fånga intresset hos publiken. Våra utbildningar är träningsbaserade, d v s späckade med praktiska övningar och personlig feedback. Vi använder övningar från improvisationsteatern vilket frigör deltagarna från nervositet och blockeringar kring själva framträdandet. Med på bilden är Urban Stenberg, från Stenberg kommunikation, en god vän och kollega. Vi  har varsin grupp parallellt så  pauserna fylls med samtal om mentala tillstånd och andning, improvisation och samspel, mänsklighetens natur och samhällsutvecklingen i stort. Inifrån och ut.