Utbildning

Utbildning

Presentationsteknik

Många människor famlar i blindo när de förbereder sina presentationer eftersom de inte har de rätta verktygen. När nervositeten sedan slår till är det lätt hänt att man tappar kontrollen över situationen. Det behöver inte vara så. Det går att förbättra sina presentationer med hjälp av kunskap, feedback och träning. Dessutom finns det massor med ”bra att veta”-knep som kan stärka osäkra talare.

Aktör Edutainment utbildar företagsgrupper i presentationsteknik och retorik. Vi ger dig konkreta verktyg och grundläggande teori så att du kan förbereda och framföra olika typer av presentationer på ett effektivt och intresseväckande sätt. Du får dessutom personlig feedback och tips från erfarna lärare. Framförallt får du möjlighet att praktiskt öva i en trygg och prestigefri miljö. Under kursen får du hjälp att identifiera dina personliga styrkor som talare. Genom att bygga på dina styrkor kan du utveckla din personliga  talarstil och bli en riktigt bra talare.

Utvecklande kommunikation

Aktör Edutainments seminarium i utvecklande kommunikation är ett roligt och effektivt sätt att förbättra kommunikationen och stärka samarbetet på jobbet. Seminariet innehåller teori, gestaltning och mycket praktisk träning. Seminariets längd varierar från en halvdag till två heldagar och skräddarsys efter era behov.

För att kunna utveckla kommunikationen i arbetsgruppen är det viktigt att förstå både sig själv och andra.  I seminariet spelar skådespelare upp situationer där kommunikationen på arbetsplatsen går snett. Det skapar igenkänning och förtydligar hur mycket vi påverkar andra. Under kursen går vi igenom konkreta verktyg för att bli tydligare och kunna anpassa sin kommunikation i olika sammanhang. Du kommer också få möjlighet att träna på de nya verktygen – praktisk övning är en självklar del i alla våra utbildningar.  Själva upplägget på seminariet skräddarsys efter era behov.