Utveckling och inspiration

Vi vill utvecklas som arbetsgrupp och vill veta mer om Aktör Edutainments seminarier

När ni behöver utveckling och inspiration för chefer och medarbetargrupper erbjuder Aktör Edutainment både teater och seminarier:

Upplevelse-seminarium i samarbete och kommunikation

I detta seminarium är alla  är aktiva i övningar, samtal och reflektioner. Teman som ingår är status och kroppsspråk samt kommunikation och påverkan. Praktiska övningar varvas med reflektion kring hur vi alla påverkar varandra med attityder och beteende.

Workshop i improvisation och kreativitet

Här fokuserar vi på er inneboende kreativitet. Deltagarna får prova på improvisationstekniker i par eller smågrupper, vilket innebär att ni tränar er på att vara öppna, flexibla och att det är okej att göra fel. En bra kick-start för ett projekt, eller en energi-injektion för en grupp som behöver påfyllning. Det är också en perfekt aktivitet för er som vill bli mer innovativa.

Interaktiv teater om utmanande situationer

Vill ni vässa ert bemötande eller bli bättre på svåra samtal? Interaktiv teater, med skräddarsydda scener för just er,  är ett effektivt sätt att skapa lärande och utveckling på jobbet. Skådespelarna gestaltar arbetsrelaterade situationer, exempelvis ett kundmöte, ett veckomöte eller jargong i fikarummet. Teatern blir därefter ett diskussionsunderlag, där ni som arbetsgrupp reflekterar tillsammans och får föreslå alternativa sätt att agera. Skådespelarna gestaltar olika beteenden och kommer också med tips på hur man kan förbättra kommunikationen. Denna metod fungerar särskilt bra inom områden där det inte finns några enkla lösningar. Det blir ett fördjupat lärande byggt på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Teatern kan också kombineras med en föreläsning om kommunikation och kroppsspråk.

Vill du ha kontakt NU?

Boka en kostnadsfri rådgivning på telefon

Kontakta oss

Tillbaka till Vad vi erbjuder