Svenska Dagbladet om forskningsprojektet som Aktör är delaktig i

Svenska Dagbladet om forskningsprojektet som Aktör är delaktig i

Svenska Dagbladet intervjuar forskaren Samuel West. Han håller på med en studie om improvisation och dess effekt på arbetsgrupper. Samuel West har gjort mätningar på helt vanliga arbetsgrupper, som vi tränat i improvisation, för att se ifall improvisation verkligen gör grupper mer kreativa. Samuel mäter gruppernas kreativitet före och efter improvisationsträningen och efter ett visst antal veckor igen. Svenska Dagbladet har intervjuat Samuel. Klicka på bilden för att läsa artikeln.