Innovation Pioneers

Innovation Pioneers

I samarbete med Ikea och Move höll vi en öppen workshop för företagen som är med i nätverket Innovation Pioneers. Det är ett nätverk som fokuserar på innovation, hur får man företag att bli bättre på att ta tillvara kreativiteten hos medarbetarna, hur skapar man förutsättningar och vad finns det som står i vägen. Aktör Edutainment var inbjudna av Ikea för att workshopen skulle bli mer konkret och fysisk. Anne Norman och Eva-Carin Banka Johnson berättade om Ikeas sätt att jobba för att leva sig in i olika människors behov, för att på så sätt skapa nya produkter. Det var väldigt intressant. Mer djupt och omfattande än jag föreställt mig. Deras arbetsprocess påminde till viss del om hur skådespelare kan gå till väga för att sätta sig in i en roll. Vi gestaltade olika beteenden som står i vägen för kreativt samarbete och flöde. Deltagarna fick också göra övningar i kreativitet.