Impro-workshops för Helios medarbetare

Impro-workshops för Helios medarbetare

Aktör tränar improvisation med alla medarbetare på Helio (tidigare Summit)  för att stärka dem i företagets förändrings process. De håller på  att förnya sin affärsidé och därmed sitt förhållningssätt till sina kunder. Från att ha varit ett snyggt kontors- och konferensställe ska de bli ett kreativt coworking-space med mer fokus på människorna och nätverkande. De har som ambition att föra samman olika människor och på så sätt generera nya möten, idéer och affärer för sina medlemmar. Vi är medlemmar sedan länge, så när vi intre är ute på uppdrag sitter vi och jobbar på Helios Skofabriken i Hornstull.

Improvisation handlar om spontanitet och flexibilitet och i en impro-workshop lär vi ut de pedagogiska verktygen. Ett roligt och bra sätt att stärka medarbetargrupper inför förändringar på arbetsplatser.

Här lite bilder från den kreativa workshopen