Frukostseminarium med Aktör och Karolinska Sjukhuset, akutkliniken. Välkomna den 28 mars!