Bli en upplyst konsument

Bli en upplyst konsument

Sofia modererade seminariet ”Kampen om kidsen” arrangerat av Sveriges Annonsörer, med både annonsörer, reklambyråer, politiker och konsumentorganisationer. Temat är reklam som riktar sig till barn (på internet). Vad gör branschen själva för att reklamen ska vara schysst? Tar livsmedelsbranschen sitt ansvar för att främja hälsa och en sund livsstil? Dessa frågor och mycket annat diskuterades. Min reflektion i efterhand är att man måste utbilda sina barn och vara en kritisk och upplyst konsument. Vissa framsteg görs inom livsmedelsindustrin, när det gäller att inte tillsätta socker. Fortsätt så! För er som vill lära era barn att kritiskt granska reklam rekommenderas http://www.mediasmart.se/ som är ett jättebra digitalt läromedel.