Aktör på Kurs – Faciliteringsutbildning hos Move i Göteborg