Filmklipp från uppdrag

Filmklipp från uppdrag

Filmklipp: Improvisation om arbetskultur och bemötande

Här är några filmklipp från när Helen, Daniel Gustavsson och Sofia imprioviserar. Vi var på plats dagen före, för att lyssna på konferensen och göra research. Dag två spelade vi improvisationsteater på de teman som diskuteras. Framförallt olika scenarion i framtiden. Hur blir det om man förstärker det positiva och utvecklar möjligheterna som gruppen identifierat? Eller tvärtom, om man tillåter svagheterna att förstärkas och hotbilderna får ta över.