Underbara Samuel West, psykolog och kreativitetsforskare