Upplevelse-seminarium om kommunikation och samarbete

Upplevelse-seminarium om kommunikation och samarbete

 

Förbättra kommunikationen på er arbetsplats.

Aktör Edutainments upplevelse-seminarium är ett roligt och effektivt sätt att förbättra kommunikationen och samarbetet på jobbet. Seminariet innehåller teori, inspiration och mycket praktisk träning. Seminariets längd varierar från en halvdag till två heldagar och skräddarsys efter era behov.

”Just så är det hos oss!” Självinsikt är en viktig del i all förändring.  I seminariet ingår teater med anknytning till er arbetsvardag. Det ger en kraftfull aha-upplevelse, igenkänning och mycket skratt.

”Hur ska man göra då?” I seminariet ingår en övningsdel där ni får konkreta verktyg för bättre kommunikation. Ni får också möjlighet att träna med hjälp av olika praktiska övningar. Själva upplägget på seminariet skräddarsys efter era behov och fokusområde. Exempel på fokusområde är bemötande, arbetsplatskultur och förändringsarbete.

”Det är svårt!” Verkligheten är sällan enkel. Seminariet innehåller tid för gemensam reflektion där ni får diskutera vilka strategier som kan fungera för just er, vilka fallgropar och utmaningar som finns och hur ska ni hantera dem.

”Alla andra är idioter!” Vi kan inte förändra någon annan, men vi kan påverka varandra med vårt eget beteende. Med en god kommunikation kan du förändra resultatet av de flesta av livets möten och samtal.